ฟรี
 • โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
  198 หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

 • โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
  198 หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

 • โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
  198 หมู่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

ผู้บริหาร